Sandra Blow

bez tytułu

Udostępnij:
Datowanie: 1959
Technika: malarstwo akwarelowe, malarstwo olejne, technika mieszana
Materiały: farba olejna, akwarela, papier, kredka
Rozmiar:wys. 17 cm, szer. 12,5 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 20.11.1975
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1354
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

OdłożONE na potem z cyklu SKONTRUM [2024-01-31-2024-04-21]

Sandra Blow

Urodzona w Londynie,  zmarła w  St. Ives, Wielka Brytania. Studiowała w Londynie w St. Martin`s School of Art (1942-46) i Royal Academy Schools (1946-47). W latach 1947-48 podróżowała po Włoszech, poznała wtedy Alberta Burriego, którego twórczość wiązana jest z malarstwem materii. Wpływ Burriego widać wyraźnie w technice stosowanej przez Blow. Do powrotu do Londynu w 1950 przebywała także we Francji i Hiszpanii. Od 1957 związana ze środowiskiem artystycznym w St. Ives, gdzie poznała m.in. Rogera Hiltona - w późniejszych pracach artystki widać wpływ jego form sugerujących figurację. W latach 1961-75 wykładała w Royal College of...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także
Powiązane obiekty