Tadeusz Mysłowski

Nowy Jork / New York - Avenue of the Americas

Udostępnij:
Datowanie: 1975
Technika: serigrafia
Materiały: papier, farba graficzna
Rozmiar:wys. 73 cm, szer. 102 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 11.02.1977
Numer inwentarzowy: MS/SN/GR/1044
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Tadeusz Mysłowski

Malarz, grafik, rzeźbiarz, fotograf, autor instalacji. W latach 1957-63 uczęszczał do Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Od 1963 roku studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach: Wacława Taranczewskiego, Konrada Srzednickiego i Włodzimierza Kunza. Dyplom obronił w 1969 roku. Debiutował wystawą w galerii „Arkady” BWA w Krakowie, a następnie prezentował prace w Galerii Lambert w Paryżu. W maju 1970 roku wyjechał na stałe do Nowego Jorku.   W swojej twórczości nawiązuje do tradycji konstruktywizmu i abstrakcji geometrycznej. Wśród ważnych dla niego artystów znajdują się Kazimierz Malewicz, Piet...