Tadeusz Mysłowski

New York Composite n 28

Udostępnij:
Datowanie: 1988
Technika: emaliowanie
Materiały: stal, emalia nitrocelulozowa
Rozmiar:wys. 43,5 cm, szer. 43,5 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 30.05.1988
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1802
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Tadeusz Mysłowski. Studio/Pracownia [2018-04-18-2018-08-30]

Tadeusz Mysłowski

Malarz, grafik, rzeźbiarz, fotograf, autor instalacji. W latach 1957-63 uczęszczał do Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Od 1963 roku studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach: Wacława Taranczewskiego, Konrada Srzednickiego i Włodzimierza Kunza. Dyplom obronił w 1969 roku. Debiutował wystawą w galerii „Arkady” BWA w Krakowie, a następnie prezentował prace w Galerii Lambert w Paryżu. W maju 1970 roku wyjechał na stałe do Nowego Jorku.   W swojej twórczości nawiązuje do tradycji konstruktywizmu i abstrakcji geometrycznej. Wśród ważnych dla niego artystów znajdują się Kazimierz Malewicz, Piet...