Stanley Brobyn

Kamuflaż / Camouflage

Udostępnij:
Datowanie: 1969
Technika: malarstwo olejne
Materiały: płótno, folia, farba olejna
Rozmiar:wys. 50,5 cm, szer. 50,5 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 20.11.1975
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1210
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Stanley Brobyn

Urodził się w Londynie. Studiował w Heatherlys School of Art w Londynie. Interesując się malarstwem, początkowo pracował m.in. jako stolarz i dozorca. Później został członkiem Free Painters Group. Od 1959 wykładał w St. Martin`s School of Art, gdzie miał duży wpływ na młodych studentów poszukujących awangardowych rozwiązań (Douglas Jeal). Tworzył malarstwo, obiekty i asamblaże. Jego obrazy z końca lat 60. były figuratywne i syntetyczne w formie. Charakteryzował je intensywny kolor i łączenie form przypominających znaki z malarską ekspresją opracowania. Brobyn jako wielki pacyfista z reguły podejmował ironiczną grę w "manewry wojenne":...