Jan Kubasiewicz

Wambierzyce

Udostępnij:
Datowanie: 1980
Technika: cynkografia
Materiały: karton
Rozmiar:wys. 50 cm, szer. 35 cm
Sposób nabycia:przekaz
Data nabycia: 08.02.1983
Numer inwentarzowy: MS/SN/GR/1453/4

Opis dla osób ze spektrum autyzmu

Opis dzieła:

Jan Kubasiewicz jest grafikiem. Cykl grafik „Wambierzyce” powstał w 1980 roku. Kubasiewicz robi grafiki, na których są perspektywicznie narysowane geometryczne kształty. Takie formy jednak nie istnieją, są tylko złudzeniem wzrokowym. Są to tzw. figury niemożliwe.

W 1984 Jan Kubasiewicz zaprojektował plakat i katalog do wystawy w Muzeum Sztuki w Łodzi: „Wyzwanie geometrii. Oskar Reutersvärd i Zenon Kulpa – Figury niemożliwe” .

Nawiązanie do twórczości innego artysty:

W latach 60. holenderski grafik Maurits Cornelis Escher  mistrzowsko operował  dwuwymiarowym rysunkiem i jednocześnie fałszywym złudzeniem trójwymiarowości.

Autorka skryptu: Małgorzata Wiktorko, konsultacja ekspercka: Aleksandra Oszczęda., Agnieszka Wojciechowska-Sej

Korekta ekspercka: Aleksandra Oszczęda
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Jan Kubasiewicz

Artysta interdyscyplinarny w zakresie projektowania komunikacji wizualnej, książki artystycznej, fotografii, malarstwa i rysunku, pedagog. W latach 1968-74 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego). Był uczniem profesorów Mariana Jaeschke, Tomasza Jaśkiewicza, Stanisława Fijałkowskiego, Krystyna Zielińskiego, Stefana Krygiera i Bogusława Balickiego. W 1973 roku, będąc na ostatnim roku studiów, rozpoczął pracę w macierzystej uczelni jako asystent w Katedrze Grafiki Projektowej w pracowni Projektowania Typografii prof. Krzysztofa Lenka. Następnie w stopniu...