Cyfrowe udostępnianie zasobów Muzeum Sztuki. Digitalizacja.

Udostępnij:
autor: Terraya
tytuł: Cyfrowe udostępnianie zasobów Muzeum Sztuki. Digitalizacja.
czas emisji: 00:03:42
produkcja: ms, Terraya
rok: 2023

Opis


Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN


Elementy powiązane - obiekty
Elementy powiązane - dzieła