PROTOSEMINARIUM 04: Haptyczność sztuki / zmysłowość świata

Udostępnij:
autor: Muzeum Sztuki w Łodzi
tytuł: PROTOSEMINARIUM 04: Haptyczność sztuki / zmysłowość świata
czas emisji: 02:02:46
produkcja: Muzeum Sztuki w Łodzi
rok: 31.03.2021

Opis

Gospodynią tego cyklu była dr hab. Dorota Golańska (Katedra Badań Kulturowych, Uniwersytet Łódzki), która do rozmowy zaprosiła prof. Martę Smolińską (Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu) Agatę Siniarską (artystka) i Katarzynę Słobodę (kuratorka wystawy). 

Czwarte seminarium towarzyszące wystawie Prototypy 04: Agata Siniarska. Osuwisko koncentrowało się na zagadnieniach zmysłowości i haptyczności rozpatrywanych zarówno w kontekście twórczości artystycznej, jak i w odniesieniu do (materialnego/haptycznego) doświadczenia (materialnego/zmysłowego) świata. Wychodząc od szerszej refleksji dotyczącej specyfiki "cielesnego myślenia", zastanowimy się wspólnie nad kwestią haptyczności w wielozmysłowym spotkaniu ze sztuką oraz nad tym, w jaki sposób haptyczne doświadczenia i haptyczna pamięć warunkują nasze teraźniejsze czucie/rozumienie świata. Dyskusja ta będzie stanowić punkt wyjścia do szerszego namysłu dotyczącego takich zagadnień, jak haptyczność podmiotu, afekt, haptyczność międzygatunkowa czy wirtualna taktylność. 

Zasoby - elementy zespołu
Elementy powiązane - obiekty
Elementy powiązane - dzieła