PROTOSEMINARIUM 01: Istnienie - materialność sztuki

Udostępnij:
autor: Muzeum Sztuki w Łodzi
tytuł: PROTOSEMINARIUM 01: Istnienie - materialność sztuki
czas emisji: 01:23:14
produkcja: Muzeum Sztuki w Łodzi
rok: 08.12.2020

Opis

Gospodynią tego cyklu była dr hab. Dorota Golańska (Katedra Badań Kulturowych, Uniwersytet Łódzki),  która zaprosiła do rozmowy dr Monikę Rogowską-Stangret (Uniwersytet w Białymstoku), Agatę Siniarską (artystka) i Katarzynę Słobodę (kuratorka wystawy).

Pierwsze z czterech spotkań towarzyszących wystawie Prototypy 04: Agata Siniarska. Osuwisko podejmuje zagadnienia materialności sztuki oraz materialności w sztuce. W duchu nowego materializmu – filozofii, która w XXI wieku przenoszona jest na coraz to nowe pola – uczestniczki spotkania dyskutować będą o istocie i roli działalności artystycznej w kontekście wyzwań współczesnego świata, zwłaszcza zaś w obliczu nadciągającej katastrofy ekologicznej. Procesualne rozumienie sztuki jako złożonego materialno-semiotycznego przedsięwzięcia będzie punktem wyjścia do dyskusji o etyce relacyjności, podkreślającej afektywne, zmysłowe, intensywne - nierzadko destrukcyjne - doświadczenie współistnienia (z innymi ciałami, przedmiotami, żywiołami, siłami, itp.). Ta nieuchronność dynamicznego uwikłania w bycie innych, a zarazem całkowite poleganie na nich, pozwala na uzmysłowienie sobie ciągłości procesów istnienia i przemijania, zarówno w czasie, jak i przestrzeni. Jednocześnie też ukazuje historyczno-polityczne usytuowanie i złożone konsekwencje wszystkich naszych działań. Krytyczna refleksja na temat materialności sztuki, procesu jej tworzenia i jej rozmaitych oddziaływań może nam pomóc w uchwyceniu zjawiska osuwania się świata i zmusić do rozważenia (nie)konieczności przetrwania.

Wydarzenie towarzyszące wystawie "Prototypy 04: Agata Siniarska. Osuwisko"

Zasoby - elementy zespołu
Elementy powiązane - obiekty
1 2 3 4 5
Elementy powiązane - dzieła