PROTOSEMINARIUM 02: Współistnienie - polityka relacyjności

Udostępnij:
autor: Muzeum Sztuki w Łodzi
tytuł: PROTOSEMINARIUM 02: Współistnienie - polityka relacyjności
czas emisji: 01:13:39
produkcja: Muzeum Sztuki w Łodzi
rok: 19.01.2021

Opis

Gospodynią tego cyklu była dr hab. Dorota Golańska (Katedra Badań Kulturowych, Uniwersytet Łódzki), która do rozmowy zaprosiła dr Magdalenę Zamorską (Uniwersytet Wrocławski), Agatę Siniarską (artystka) i Katarzynę Słobodę (kuratorka wystawy).

Drugie z czterech spotkań towarzyszących wystawie Prototypy 04: Agata Siniarska. Osuwisko, pozostając w kręgu oddziaływania nowomaterialistycznych inspiracji, podejmowało kwestie związane z zagadnieniami troski i relacyjności jako niezbędnych elementów tworzenia wspólnoty różnych istnień. Wskazując na nieadekwatność pozytywistycznych modeli myślenia do obecnych czasów, dyskusja toczyć się będzie wokół możliwości stworzenia nowych narzędzi krytycznych i wykształcenia adekwatnych postaw wobec wyzwań współczesności. W obliczu “osuwania się” świata, wspólnie zastanawiać się będziemy nad charakterem afektywnego, zmysłowego, intensywnego doświadczenia współistnienia, czy też bycia razem (ang. withness) (z innymi ciałami, przedmiotami, żywiołami, siłami, itp.) oraz szans i zagrożeń, jakie ten stan nam stwarza. Biorąc za punkt wyjścia artystyczną praktykę Agaty Siniarskiej, będziemy wspólnie zastanawiać się nad politycznym potencjałem sztuk performatywnych w kontekście ich relacyjnego charakteru. Koncentracja na zagadnieniu ruchu wraz z innymi materiami, ciałami, żywiołami otworzy nam drogę do dyskusji nad nowomaterialistycznym ujęciem ponadgatunkowej wspólnotowości.

Zasoby - elementy zespołu
Elementy powiązane - obiekty
1 2 3 4 5
Elementy powiązane - dzieła