Artystki i pop. Boty - Szapocznikow - Pinińska-Bereś [wykład]

Udostępnij:
tytuł: Artystki i pop. Boty - Szapocznikow - Pinińska-Bereś [wykład]
autor: Agata Jakubowska
rodzaj wydarzenia: Wykład
miejsce wydarzenia: ms2, sala audiowizualna
termin wydarzenia: 08.05.2014
czas emisji: 1:17'32''
produkcja: Muzeum Sztuki w Łodzi
adnotacja: Wykład towarzyszący wystawie „Pauline Boty i pop-art”
Elementy powiązane - obiekty
Elementy powiązane - dzieła