Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Udostępnij:
Datowanie: 1951
Technika: papier-mâché, technika własna
Materiały:papier, klej, farba olejna
Rozmiar:Maski umieszczone są w gablotach. W niektórych gablotach umieszczone są dwie maski. Wymiary gablot i poszczególnych masek patrz: karty poszczególnych obiektów
Sposób nabycia:dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Narodowe kolekcje sztuki współczesnej”
Data nabycia: 13.06.2018
Numer inwentarzowy:MS/SN/R/614/1-14
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie

Opis dzieła

Prace Franciszki Themerson wynikają z jej zainteresowania awangardowym teatrem bliskim dadaizmowi i surrealizmowi. Maski zostały zaprojektowane przez artystkę do eksperymentalnej inscenizacji Króla Ubu Alfreda Jarry’ego w ICA w Londynie w 1951 roku. Themerson wspólnie z mężem Stefanem pracowała przez wiele lat nad dziedzictwem Alfreda Jarry’ego, w 1948 roku wydali pierwszy przekład sztuki na język angielski w swoim wydawnictwie Gaberbocchus Press.

Dramat Król Ubu był próbą przepisania Makbeta Szekspira przy jednoczesnym ekstremalnym przerysowaniu cech jego bohaterów, mówiących wulgarnym językiem i wykonujących gesty pełne przemocy. Maski Themerson przywoływały elementy twarzy za pomocą prostych znaków graficznych. Niektóre z nich poprzez zwielokrotnienie liczby oczu, nosów czy ust sugerują portrety zbiorowe zawarte w pojedynczym obiekcie i ucieleśnienie masy i procesów ponadindywidualnych w jednostkowej figurze. Obecne w twórczości Jarry’ego absurdalne poczucie humoru, krytyka społecznych stereotypów i praca z wydrążeniem języka z normatywnych konwencji były bliskie postawie zarówno Franciszki, jak i Stefana Themersonów.  

Joanna Sokołowska

Franciszka Themerson

Franciszka Themerson, artystka aktywna jako malarka, rysowniczka, ilustratorka, scenografka, ilustratorka, reżyserka, wydawczyni i nauczycielka akademicka. Kształciła się w Warszawskiej Akademii Muzycznej i warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wspólnie z mężem Stefanem realizowała filmy eksperymentalne i tworzyła Spółdzielnię Autorów Filmowych; była redaktorką artystyczną pisma „f.a.” (film artystyczny). Ilustrowała książki własne i Stefana Themersona, Jana Brzechwy, Anny Świrszczyńskiej, a także czasopisma „Płomyk“ i „Wiadomości Literackie“. Od 1940 roku przebywała na stałe w Wielkiej Brytanii. W Londynie w 1948 roku założyła...

Powiązane dzieła
Inne dzieła tego artysty
Dzieła w tej samej kolekcji
Zobacz także