Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Zygmunt Krauze, Teresa Kelm, Henryk Morel

Kompozycja przestrzenno-muzyczna

Udostępnij:
Datowanie: 1968
Technika: instalacja dźwiękowa, zapis dźwiękowy
Materiały:płyta DVD, papier
Rozmiar: wymiary zmienne
Sposób nabycia:zakup (dofinansowano ze środków MKiDN)
Data nabycia: 07.08.2013
Numer inwentarzowy:MS/SN/R/581/1-7
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie

Opis dzieła

Rekonstrukcja instalacji dźwiękowej, zaprezentowanej pierwotnie w Galerii Współczesnej w Warszawie. Utwór stanowi kontynuację eksperymentów rzeźbiarza Henryka Morela i kompozytora Zygmunta Krauzego, zapoczątkowanych w 1966 roku w ramach wspólnego projektu z Cezarym Szubartowskim i Grzegorzem Kowalskim, zatytułowanego 5x. Do współpracy przy projekcie z 1968 roku Morel i Krauze zaprosili również architektkę Teresę Kelm. Projekt został zrealizowany dopiero po śmierci Morela, co oznaczało rezygnację z pierwotnie zaplanowanych elementów rzeźbiarskich. Instalacja dźwiękowa składała się z sześciu kabin wyposażonych w źródła dźwięku i światła. Wolnostojące dźwiękochłonne ściany pozwalały na mieszanie ścieżek dźwiękowych w oddzielnych pomieszczeniach. Odwiedzający mogli kontrolować docierające do nich dźwięki i swobodnie poruszając się pomiędzy przestrzeniami, budować własną wersję kompozycji przy użyciu narzędzi stworzonych przez artystów. Utwór miał być sposobem na zakwestionowanie tradycyjnie biernej czynności słuchania muzyki w sali koncertowej, a tym samym na przekazanie kontroli nad audiosferą słuchaczowi. Inspiracją do powstania utworu był również model pracy z muzyką taśmową, gdzie dźwięk można porządkować w nakładających się warstwach.

Zygmunt Krauze
Zygmunt Krauze

Zygmunt Krauze jest kompozytorem i pianistą. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie grę na fortepianie w klasie Marii Wiłkomirskiej i kompozycję u Kazimierza Sikorskiego. W 1967 roku założył w Warszawie zespół Warsztat Muzyczny, specjalizujący się w wykonawstwie najnowszej muzyki, którym kierował przez 25 lat. Specjalnie dla Warsztatu Muzycznego powstało ponad 100 utworów, napisanych przez wybitnych kompozytorów z całego świata, m.in. L. Andriessena, M. Feldmana, M. Nymana, P. Nørgårda, M. Kagela, H. M. Góreckiego, W. Kilara, K. Serockiego i W. Szalonka. Zygmunt Krauze jest twórcą pionierskich instalacji muzyczno-przestrzennych,...

Teresa Kelm

Teresa Kelm w 1968 roku ukończyła Wydział Architektury Wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1971–1972 pracowała jako asystent projektanta w Cleveland w USA w biurze Flynn, Dalton, Van Dijk. Od 1972 do 1979 roku była zatrudniona jako asystent na ASP w Warszawie. W okresie od 1983 do 1986 roku wykładała na L’Université des Sciences et de la Technologie d’Oran (USTO) w Algierii. W 1989 roku została zatrudniona jako adiunkt w Zakładzie Architektury i Sztuki Współczesnej, którym kierowała w latach 2008–2012. W 2008 roku uzyskała stanowisko profesora nadzwyczajnego. Obecnie związana jest z Zakładem Dziedzictwa Architektonicznego...

Henryk Morel

Henryk Morel studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie obronił dyplom w 1963 roku. Po studiach pozostał jako pedagog na macierzystej uczelni. Był rzeźbiarzem, a raczej twórcą form przestrzennych, pracował bowiem w nietypowym materiale, łącząc ze sobą metal, glinę (formy ceramiczne) i materiały przetworzone, jak guma. Różnorodność materiałów sprawiała, że efektem były prace abstrakcyjne, zawierające w sobie elementy konstrukcyjne, geometryczne i biologiczne. Zwłaszcza połączenie napompowanych powietrzem gumowych elementów wciśniętych w żelazne „opakowania” daje wrażenie presji wywieranej przez mechaniczną formę...

Inne dzieła tego artysty
Dzieła w tej samej kolekcji