Andrzej Pawłowski

Formy naturalnie kształtowane

Udostępnij:
Datowanie: 1964 r.
Technika: odlew
Materiały: gips patynowany
Rozmiar:wys. 30 cm, szer. 43 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 20.10.1970
Numer inwentarzowy: MS/SN/R/99

Opis dzieła

Opis dedykowany osobom ze spektrum autyzmu

Informacje o artyście:

Andrzej Pawłowski był malarzem, rzeźbiarzem i fotografikiem. Dużo eksperymentował z fotografią i ruchomymi obrazami. Tworzył nowe formy artystyczne, na przykład kineformy, fotogramy i heliografiki. Zajmował się również projektowaniem przemysłowym i architekturą wnętrz.

Był autorem oryginalnej koncepcji. To koncepcja „formy naturalnie ukształtowanej”. Andrzej Pawłowski chciał ograniczyć działanie artysty. Twierdził, że kształty powstają w wyniku działania praw przyrody. Zadaniem artysty jest stworzenie warunków do działania praw przyrody. Dzieło powstaje poprzez połączenie działania artysty i działania przyrody. Andrzej Pawłowski tworzył w ten sposób obrazy i rzeźby.

Opis dzieła:

Rzeźba nosi tytuł Formy naturalnie kształtowane. To rzeźba realizująca koncepcję formy naturalnie ukształtowanej. Artysta wlewał gipsową masę w elastyczne worki.  Masa wypełniała worek i zastygała. Artysta nie nadawał jej kształtu. Masa w worku sama przybierała kształt. Andrzej Pawłowski nie planował, jaka rzeźba powstanie. Kształt rzeźby powstawał naturalnie pod wpływem grawitacji i cech materiałów (gipsu, tkaniny).

Rzeźba ma organiczny kształt. Jest pomalowana na ciemnoczerwony kolor. Przypomina jakiś wewnętrzny organ. Nie wiadomo, co to jest. To forma abstrakcyjna.

Autorka skryptu: Luiza Łuszcz-Kujawiak

Wystawy

Rzeźba w poszukiwaniu miejsca

Andrzej Pawłowski

Malarz, rzeźbiarz, fotograf, projektant form przemysłowych i wystaw, teoretyk i pedagog. Artysta wszechstronny, którego interdyscyplinarna, eksperymentalna twórczość i współpraca z przemysłem była kontynuacją etosu przedwojennej awangardy. W czasie okupacji uczył się w Wyższej Szkole Ogrodnictwa w Tarnowie. Po wojnie, w latach 1945-50 studiował na Wydziale Architektury Wnętrz krakowskiej ASP, gdzie uzyskał dyplom w pracowni form przemysłowych Zbigniewa Chudzikiewicza. Po studiach związany z macierzystą uczelnią jako pedagog, założyciel i organizator Wydziału Form Przemysłowych i kierownik Katedry Metodyki Projektowania ASP. Od 1957 r....

Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także