Hans (Jean) Arp

Kompozycja (rysunek 1 do tomiku poezji Jana Brzękowskiego "W drugiej osobie")

Udostępnij:
Datowanie: 1932
Technika: rysunek tuszem
Materiały:papiep, tusz
Rozmiar:26 x 21 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 1936
Numer inwentarzowy:MS/SN/RYS/17
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie

Opis dzieła

Wyobraźnia widza odczytuje te bezkształtne, zagadkowe formy jako poetyckie metafory. Poezja i plastyka mają swoje własne środki wyrazu, które w tej pracy łączą się w jeden przekaz. Oba rodzaje twórczości posługują się przenośniami, niedopowiedzeniem i symbolami, które oddziałują na siebie nawzajem. Artyści związani z awangardą dążyli do zatarcia granic między różnymi dziedzinami sztuki. Do wielu ciekawych dialogów dochodziło na styku malarstwa i poezji, czego przykładem jest tomik wierszy Jana Brzękowskiego z ilustracjami Jeana Arpa. Polski poeta cenił niejednoznaczność twórczości tego artysty, która zbliżała ją do poezji: „Arp łączy w swojej twórczości dwie sprzeczności: rygor sztuki abstrakcyjnej z brakiem rygoru nadrealizmu i dadaizmu” – pisał Brzękowski.

Karol Jóźwiak (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 142).


Hans (Jean) Arp
Powiązane dzieła
Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji
Zobacz także