Serge Charchoune

Martwa natura

Udostępnij:
Datowanie: 1928 - 1929
Technika: malarstwo olejne
Materiały: płótno, farba olejna
Rozmiar:wys. 64,5 cm, szer. 80 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 04.1930
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/5

Opis dzieła

W kompozycjach Charchoune’a z drugiej połowy lat 20. XX w. dużą rolę grają jego inspiracje muzyczne i rozważania teozoficzne. To one motywują artystę do szukania nowej harmonii w malarstwie. Charchoune’a interesują zagadnienia synestezji, czyli łączenia bodźców m.in. dźwiękowych i wzrokowych. Dźwięki, tak jak barwy i kształty, wywołują pewne odczucia, są spokojne lub dynamiczne, łagodne i agresywne. Jednocześnie zainteresowania teozofią, czyli filozoficzno-religijną refleksją nad metafizyką i transcendencją, prowadzą rosyjskiego malarza ku kontemplacyjnej formy sztuki. Charchoune w swoim malarstwie poszukuje ekwiwalentu harmonii muzycznej i wzniosłej refleksji teozoficznej, która przekraczałaby materialną rzeczywistość. Stąd formuła tego malarstwa – jego obiektem są zwykłe przedmioty, ale poprzez uabstrakcyjnienie ich, stają się one pretekstem do wzbudzenia wzniosłych uczuć i refleksji. Zwyczajna miska przedstawiona w obrazie, jest codziennym przedmiotem, ale jednocześnie staje się prostą, niemal abstrakcyjną formą, odsyłającą widza do innej, niematerialnej rzeczywistości.

Karol Jóźwiak  (Cytat za: „Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm", red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 158).

Wystawy

Sala Neoplastyczna. Stan początkowy [2023-05-31-2024-12-31]
Awangardowe muzeum [2021-10-15-2022-05-01]
Grupa „a.r.”. 40-lecie Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej w Łodzi

Serge Charchoune
Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji
Zobacz także