Karol Hiller

Akrobaci, szkic do dekoracji ściennej w kawiarni "Tabarin"

Udostępnij:
Datowanie: ok. 1935 r.
Technika: malarstwo temperowe
Materiały: tempera, papier
Rozmiar:wys. 23 cm, szer. 30 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 30.01.1946
Numer inwentarzowy: MS/SN/RYS/64
Karol Hiller
Karol Hiller

Był malarzem, grafikem, pedagogiem, projektantem graficznym, scenografem, teoretykiem i animatorem życia kulturalnego. Studiował chemię w Wyższej Szkole Technicznej w Darmstadt, budownictwo w Warszawskim Instytucie Politechnicznym i malarstwo w Ukraińskiej Akademii Sztuki w Kijowie, gdzie zetknął się z bizantyńsko-ruską tradycją malarstwa, która wywarła, zwłaszcza na początku, silny wpływ na jego prace. Po osiedleniu się w Łodzi w 1921 roku, pod wrażeniem „naturalnie” futurystycznego i kubistycznego miasta fabryk, zaczął tworzyć kompozycje abstrakcyjne z użyciem quasi-maszynowych i przemysłowych elementów. Od 1928 roku, zainspirowany...

Inne dzieła tego artysty / artystki