Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Oscar Reutersvärd

Perspective japonaise 315 nak / Perspektywa japońska 315 nak

Udostępnij:
Datowanie: XX w.
Technika: rysunek
Materiały:tusz, bibuła japońska
Rozmiar:szerokość: 23,2 cm, wysokość: 31,3 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 29.01.1985
Numer inwentarzowy:MS/SN/RYS/1223
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie

Opis dzieła

Przestrzeń, ulegająca u Oscara Reutersvärda załamaniom nie dającym się wytłumaczyć za pomocą praw rządzących materią, wydaje się metaforą świata nieprzewidywalnego i nieracjonalnego. Reutersvärd był pionierem figur niemożliwych w sztuce – jego kompozycje przedstawiają perspektywiczne szkice układów brył, które byłyby niemożliwe do zrealizowania w formie trójwymiarowych modeli. Mimo, że figury te wydają się wiarygodne, tkwią w nich błędy, niekonsekwencje, sprzeczności, które sprawiają, że nie mogą one zostać zmaterializowane inaczej niż tylko w formie szkicu. To znaki odsyłające do nieistniejących przestrzennych układów. Jawią się one ludzkiemu oku tylko dlatego, że jest ono wrażliwe na złudzenia, skłonne do ulegania percepcyjnej iluzji. W późnym cyklu rysunków artysty Perspektywa japońska figury zostają włączone w szkicowo nakreślone przestrzenie pomieszczeń – wyglądają, jak tajemnicze otwory w ścianach, przerwy w spójnej tkance rzeczywistości.

Anna Nawrot (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 394-395).

Oscar Reutersvärd
Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji