Oscar Reutersvärd

Perspektywa japońska 293 aaf

Udostępnij:
Datowanie: przed 1985 / before 1985
Technika: rysunek, rysunek tuszem
Materiały: tusz, bibuła japońska
Rozmiar:wys. 31,3 cm, szer. 23,3 cm
Data nabycia: 1985
Numer inwentarzowy: MS/SN/RYS/1216

Opis dzieła

Przestrzeń, ulegająca u Oscara Reutersvärda załamaniom nie dającym się wytłumaczyć za pomocą praw rządzących materią, wydaje się metaforą świata nieprzewidywalnego i nieracjonalnego. Reutersvärd był pionierem figur niemożliwych w sztuce – jego kompozycje przedstawiają perspektywiczne szkice układów brył, które byłyby niemożliwe do zrealizowania w formie trójwymiarowych modeli. Mimo, że figury te wydają się wiarygodne, tkwią w nich błędy, niekonsekwencje, sprzeczności, które sprawiają, że nie mogą one zostać zmaterializowane inaczej niż tylko w formie szkicu. To znaki odsyłające do nieistniejących przestrzennych układów. Jawią się one ludzkiemu oku tylko dlatego, że jest ono wrażliwe na złudzenia, skłonne do ulegania percepcyjnej iluzji. W rysunku Perpektywa japońska 293 aaf artysta wykorzystał wynalezioną przez siebie figurę do stworzenia projektu znaczka pocztowego.

Anna Nawrot (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 288).

Oscar Reutersvärd
Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji