Udostępnij:
Datowanie: 1969
Technika: malarstwo akrylowe, relief
Materiały: farba akrylowa, płyta pilśniowa
Rozmiar:wys. 150 cm, szer. 150 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 1977
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1442

Opis dzieła

Relief to rodzaj kompozycji rzeźbiarskiej. Te, tworzone przez Stażewskiego od drugiej połowy lat 50. XX w., unoszą się w powietrzu. Ich „rzeźbione” części artysta mocował na cienkich „łodygach”, niewidocznych drucikach. Wrażenie unoszenia się i tym samym zaprzeczenia prawom fizyki było tym silniejsze, im bardziej jednorodny w barwie był relief. „W mych pracach dążę zasadniczo do spokoju, statyki i równowagi harmonii wyrazu duchowego i materialnego” – po wielokroć podkreślał Stażewski. Relief 3 – to pomarańczowo-pomarńczowa, kwadratowa szachownica umieszczona na kontrastującym zielonym tle. Subtelne niuanse barwne powodują, że kompozycja otwiera się na nieskończoną możliwość tworzenia nowych porządków – dzięki przypadkowi albo przeciwnie – dzięki świadomemu działaniu artysty. Stażewski tworzył monochromatyczne i wielobarwne reliefy z drewna i metalu, polemizując, a może dopowiadając swoją historię do dokonań przedwojennej awangardy.

Maciej Cholewiński (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 844).

Henryk Stażewski
Henryk Stażewski

  Był czołowym artystą polskiej Awangardy skupiał wokół siebie kolejne pokolenia artystów. Był współzałożycielem grup Blok, Praesens i „a.r.” oraz członkiem międzynarodowych stowarzyszeń Cercle et Carré oraz Abstaction-Création. Wraz z Janem Brzękowskim pełnił rolę paryskiego „ambasadora” ugrupowania „a.r.” i działał na rzecz powołania Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej. Początkowo tworzył prace pod wpływem kubizmu i puryzmu, od lat 20. – abstrakcyjno-geometryczne. po II wojnie światowej tworzył m.in.: reliefy (białe, czarno-białe i metalowe), barwne kompozycje geometryczne, obrazy „unistyczne” – białe...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji
Zobacz także
Powiązane obiekty