Krzysztof Jerzy Cichosz

Fotografii poświęcam

Udostępnij:
Datowanie: 1989 r.
Technika: fotokolaż
Materiały: błona celuloidowa, sklejka
Rozmiar:wys. 101 cm, szer. 121 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 28.01.1998
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/2717
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Krzysztof  Jerzy Cichosz
Krzysztof Jerzy Cichosz

Fotograf, twórca przestrzennych fotoinstalacji łączących fotografię z elementami grafiki, malarstwa i rzeźby. W 1989 roku ukończył czteroletnie Wyższe Studium Fotografii w Warszawie. W latach 1999-2002 studiował na Wydziale Komunikacji Multimedialnej w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, gdzie w roku 2004 uzyskał tytuł doktora sztuki w specjalności artystycznej fotografia. W 2010 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego sztuki filmowej, a w 2018 roku tytuł profesora sztuk filmowych. Jest pomysłodawcą i kuratorem Galerii...