Krzysztof Jerzy Cichosz

Krzysztof Jerzy Cichosz

1955

Fotograf, twórca przestrzennych fotoinstalacji łączących fotografię z elementami grafiki, malarstwa i rzeźby. W 1989 roku ukończył czteroletnie Wyższe Studium Fotografii w Warszawie. W latach 1999-2002 studiował na Wydziale Komunikacji Multimedialnej w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, gdzie w roku 2004 uzyskał tytuł doktora sztuki w specjalności artystycznej fotografia. W 2010 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego sztuki filmowej, a w 2018 roku tytuł profesora sztuk filmowych. Jest pomysłodawcą i kuratorem Galerii FF (Forum Fotografii) działającej w Łodzi od 1983 roku. 

Jego pierwsze prace, wykonywane w późnych latach 70. i na początku 80., to klasyczne fotografie o tematyce socjologicznej i dokumentalnej, powstające pod widocznym wpływem realizacji Zofii Rydet. W 1986 na wystawie zatytułowanej „Po-reportaż” zaprezentował prace z lat 1981-85, w których poruszając tematy polityczne podjął próbę wyjścia poza obiektywny dokumentaryzm poddając fotografie artystycznym interwencjom i eksperymentom. Z czasem zainteresował się fotografią jako obiektem do fotografowania. Odwołując się do techniki hologramu opracował własną metodę wykonywania wielkoformatowych, przestrzennych fotoinstalacji - łączących fotografię z elementami malarstwa, rzeźby, a później także z techniką komputerową. W pracach posługuje się cytatem, początkowo były to obrazy zaczerpnięte z historii sztuki, a w nowszych realizacjach współczesne zagadnienia etyczno-kulturowe i polityczne. Wyjściowy motyw rozbija na warstwy graficznych walorów i prezentuje na transparentnych materiałach. Jego twórczość wyrasta z tradycji polskiej sztuki konceptualnej.

 

Dorota Stolarska-Kultys

Krzysztof  Jerzy Cichosz
Krzysztof Cichosz, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła