Joseph Beuys

Zeichnungen zu Leonardo "Codices Madrid" 26 / Rysunki do Kodeksu Madyckiego Leonarda 26

Udostępnij:
Datowanie: 1975
Technika: granolitografia, stemplowanie
Materiały: papier
Rozmiar:wys. 23 cm, szer. 16,1 cm
Sposób nabycia:dar
Numer inwentarzowy: MS/SN/B/84/26
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Wszystkie stworzenia duże i małe
Joseph Beuys. Polentransport 1981 [1989-03-03-1989-03-31]

Bibliografia

Anna Saciuk-Gąsowska, Krzysztof Jurecki, Joseph Beuys. Obrzeża Europy, rozdz.: il. barwna s. 28 (cz. 2), s. 43 (cz. 11), Agata Smalcerz, Bielsko-Biała : Galeria Bielska BWA, s. 45, poz. kat. 15.,Jaromir Jedliński, Joseph Beuys. "Polentransport 1981", rozd

Joseph Beuys
Joseph Beuys

Joseph Beuys urodził się w Krefeld. Dzieciństwo spędził w Kleve, znajdującym się przy granicy niemiecko-holenderskiej. Na obszarze tym ciągle żywa była tradycja celtycka, która miała silny wpływ na Beuysa i której wątki często napotykamy w jego dziełach.W latach 1947–1952 Beuys studiował rzeźbę w Kunstakademie w Düsseldorfie. Jego spuścizna artystyczna jest dość hermetyczna dla widza, który nie zna jego idei. Dla samego artysty ważny był nie tyle obiekt, który stworzył, ile myśl, która do powstania tego obiektu doprowadziła. Obiekty traktowane były jako nośniki myśli (Vehicle Art). Beuys opatrywał swe dzieła objaśnieniami,...