Udostępnij:
Datowanie: 1972
Technika: odlew
Materiały: drewno, farba, mosiądz
Rozmiar:wys. 19 cm, szer. 17 cm, głęb. 6 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 20.11.1975
Numer inwentarzowy: MS/SN/R/213
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Ken (Kenneth) Praveera Adams

Ur. w Stocksfield, Northumberland, Wielka Brytania. Studiował filozofię i psychologię na Oxford University (1953-56), w tym samym czasie rozpoczął studia artystyczne w Ruskin School of Art w Oxfordzie (1954-55) i kontynuował je w Slade School of Art w Londynie (1956-57, 1961-64). Otrzymał dyplom z rzeźby, którą następnie wykładał w St. Martin`s School of Art w Londynie (od 1964). Rzeźba stanowi główne medium jego wypowiedzi artystycznej, tworzy ją z brązu, mosiądzu i ceramiki. Nadaje jej formy organiczne, niektóre z jego dzieł przypominają rośliny, inne postać ludzką, zwykle w ruchu, jednak jego prace mają dość luźny związek z naturą....

Zobacz także