Oswell Blakeston (Henry Joseph Hasslecher)

Bez tytułu

Udostępnij:
Datowanie: 1970
Technika: malarstwo olejne
Materiały: płótno, płyta pilśniowa, farba olejna
Rozmiar:wys. 34 cm, szer. 49 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 20.11.1975
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1199
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Bibliografia

brak, folder: Dzieła Artystów Współczesnych. Kolekcja Mateusza B. Grabowskiego z Londynu, ofiarowana Muzeum Narodowemu w Warszawie i Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Sztuki, Łódź 20 XII 1975 - 1 II 1976., Łódź, 1975.,brak, Dzieła artystów współczesnych. Kole

Oswell Blakeston (Henry Joseph Hasslecher)

Urodzony w Weybridge, Wielka Brytania. Życie zawodowe rozpoczął w przemyśle filmowym od zatrudnienia w Gaumont Studio, gdzie współpracował z Davidem Leanem. Był asystentem wydawcy i krytykiem filmowym we wpływowym magazynie brytyjskim "Close-up" (1927-33). Współpracował również z "The Architectural Review", "Ambit", "The Sunday Telegraph", "Tribune" oraz "What`s On in London". Znany jest przede wszystkim jako autor scenariuszy, nowel i poezji, a także książek podróżniczych i kucharskich. Eksperymentował z nowymi materiałami, zwłaszcza w dziedzinie fotografii i filmu. Pierwszym filmem, który zrobił, był I Do Like to Be Beside the Seaside [Naprawdę...