Gerhart Bergmann

Nachthimmel / Nocne niebo

Udostępnij:
Datowanie: 1965
Technika: malarstwo olejne
Materiały: płótno, farba olejna
Rozmiar:wys. 141 cm, szer. 109,5 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 20.11.1975
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1194
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Bibliografia

brak, Olivier Bevan, Jules De Goede, Graham Gilchrist, rozdz.: poz. 12 il. cz.b. nlb, Londyn : Grabowski Gallery, 1969.,brak, folder: Dzieła Artystów Współczesnych. Kolekcja Mateusza B. Grabowskiego z Londynu, ofiarowana Muzeum Narodowemu w Warszawie i Mu

Gerhart Bergmann

Urodzony w Erfurcie, Niemcy. W latach 1940-43 służył w wojsku. Już pod koniec wojny uczył się w Kunstakademie w Dreźnie (1943-45). Prace z tego okresu uległy zniszczeniu podczas bombardowania Drezna. Później studiował w Kunstakademie w Berlinie u Maxa Pechsteina (1946-52) i u Fernanda Légera podczas pobytu na stypendium w Paryżu (1952-53). Wykładał w Hochschule der Künste w Berlinie (1961-75). Na początku lat 60. wiele podróżował (Indie, Japonia, Stany Zjednoczone, Meksyk, Gwatemala). Jego prace pozostają pod wpływem kubizmu i ekspresjonizmu. W latach 60. tworzył prace malarskie, graficzne i rysunkowe w stylu abstrakcji metaforycznej, które...