Frank Beanland

Niebieskie muchy / Blue Flies

Udostępnij:
Datowanie: 1961
Technika: malarstwo olejne
Materiały: płótno, farba olejna
Rozmiar:wys. 126 cm, szer. 76 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 20.11.1975
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1187
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Bibliografia

brak, folder: Dzieła Artystów Współczesnych. Kolekcja Mateusza B. Grabowskiego z Londynu, ofiarowana Muzeum Narodowemu w Warszawie i Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Sztuki, Łódź 20 XII 1975 - 1 II 1976., Łódź, 1975.,brak, Dzieła artystów współczesnych. Kole

Frank Beanland

Ur. w Bridlington, Wielka Brytania. Studiował w Hull College of Art and Craft w Hull (1952-57) i Slade School of Fine Art w Londynie (1959-61). Przebywał też na kilku stypendiach, m.in. w Kungliga Akademien fö,r de Fria Konsterna w Sztokholmie (1962). Wykładał w Swansea College of Art (1964-66). Tworzył w stylu szeroko rozumianego abstrakcyjnego ekspresjonizmu. W drugiej połowie lat 60. wykonywał charakterystyczne "spot paintings" [obrazy kropkowane], w których istotną rolę odgrywał kolor i iluzja świetlistości, a także zasada ""all-over"". Po raz pierwszy zaprezentował je u Mateusza Grabowskiego w 1967 i na przełomie lat 60. i 70., przyniosły...