Victor Anton

Ryt na perspeksie nr 3 / Engraving on perspex No. 3

Udostępnij:
Datowanie: 1962
Technika: rytowanie
Materiały: pleksiglas
Rozmiar:wys. 76 cm, szer. 56 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 20.11.1975
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1352
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Victor Anton

Victor Anton (1909 Worthing, Wielka Brytania - 1980) Był samoukiem w dziedzinie sztuki, którą zajął się po porzuceniu kariery dziennikarza. Pierwsze prace wykonał w późnych latach 40., kiedy to w sferze jego zainteresowań znalazły się rysunki i obrazy, jednak jego twórczość zdominowały reliefy i rzeźby. Pracował w gipsie, kamieniu, mosiądzu, alabastrze, a także metalu (rzeźby ze spawanych kawałków). Tworzył abstrakcyjne, ażurowe konstrukcje, oparte w dużym stopniu na linii prostej, z przewagą kierunku pionowego. W latach 60. zaczął stosować najpierw czarny i biały, a potem kolorowy pleksiglas, który był przycinany na wymiar wskazany...