Anthony Benjamin

bez tytułu / no title

Udostępnij:
Datowanie: 1963
Technika: malarstwo olejne
Materiały: płótno, farba olejna
Rozmiar:wys. 102 cm, szer. 91,5 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 20.11.1975
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1190
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Bibliografia

brak, folder: Dzieła Artystów Współczesnych. Kolekcja Mateusza B. Grabowskiego z Londynu, ofiarowana Muzeum Narodowemu w Warszawie i Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Sztuki, Łódź 20 XII 1975 - 1 II 1976., Łódź, 1975.,brak, Dzieła artystów współczesnych. Kole

Anthony Benjamin

Ur. w  Boarhunt k. Fareham, Wielka Brytania - zm. w Holt, Wielka Brytania. Studiował w Londynie w Southall Technical College (1946-49), Regent Street Polytechnic (1951-55) oraz w Wolverhampton College of Art (1966-68). W latach 50. ukończył też prywatne studia u Fernanda Légera i Williama Haytera w Paryżu. W latach 1961-73 wykładał m.in. w Ealing School of Art, St. Martin School of Art, University of Calgary, York University w Toronto i California State University. W połowie lat 50. zamieszkał w Cripples Ease koło St. Ives, w tym czasie wpłynął na niego bliski abstrakcji pejzaż malowany przez kornwalijskich artystów - Petera Lanyona i Bena Nicholsona....