Jef Banc

Kompozycja nr 70

Udostępnij:
Datowanie: 1958
Technika: malarstwo olejne
Materiały: płótno, farba olejna
Rozmiar:wys. 92 cm, szer. 73 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 20.11.1975
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1184
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Bibliografia

brak, Banc of Paris, rozdz.: poz. 70, London : Grabowski Gallery, 1960.,brak, folder: Dzieła Artystów Współczesnych. Kolekcja Mateusza B. Grabowskiego z Londynu, ofiarowana Muzeum Narodowemu w Warszawie i Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Sztuki, Łódź 20 XII

Jef Banc

Ur. w Paryżu. Nie uczęszczał do żadnej uczelni artystycznej. Ukończył eksperymentalną szkołę Montessori (1945-49). Od 1950 całkowicie poświęcił się sztuce. Jego płótna i rysunki utrzymane były w konwencji abstrakcji niegeometrycznej, metaforycznej, o wyraźnym wpływie taszyzmu i kaligrafii. Porównywano je do prac Hansa Hartunga, Wolsa (Alfreda Ottona Wolfganga Schulzego), a nawet Paula Klee i pisano, że przypominają rojący się od małych istot świat widziany pod mikroskopem. Banc zajmował się także ilustracją książkową i grafiką, wykonał m.in. litografie do Apokalipsy św. Jana (1961). Obecnie mieszka w Paryżu. Paulina Kurc (Cytat...