Jan Hrynkowski

Wygnanie z Raju

Udostępnij:
Datowanie: 1918
Technika: drzeworyt
Materiały: papier, farba graficzna
Rozmiar:wys. 17,5 cm, szer. 19 cm
Sposób nabycia:przekaz
Data nabycia: 20.04.1977
Numer inwentarzowy: MS/SN/GR/1075
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Jan Hrynkowski (1891-1971). Opowieść.

Bibliografia

Justyna Pollakówna, Formiści, Wrocław, 1972.

Jan Hrynkowski