Joseph Beuys

So kann die Parteiendiktatur uberwinden werden / Tak można przezwyciężyć dyktaturę partii

Udostępnij:
Datowanie: 1971
Technika: druk
Materiały: folia, polietylen, farba graficzna
Rozmiar:wys. 40 cm, szer. 30 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 18.08.1981
Numer inwentarzowy: MS/SN/B/91

Opis dzieła

Plastikowa torba ma po obu stronach kolorowe nadruki. Reprezentują one kluczowe idee polityczne Beuysa. Diagram prezentuje zmianę systemu demokracji przedstawicielskiej w system demokracji bezpośredniej. Kolorowy schemat z drugiej strony torby przeciwstawia państwo partyjne modelowi kolektywnego sprawowania władzy poprzez referenda. Torba z ulotkami i kawałkiem filcu wyprodukowana była w kilku wersjach językowych. Można ją było kupić w biurze Organizacji na Rzecz Bezpośredniej Demokracji Drogą Referendum podczas wystawy documenta 5 w Kassel (1972). 

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Atlas nowoczesności. Ćwiczenia (II EDYCJA) [2021-10-01-2026-10-01]

Joseph Beuys
Joseph Beuys

Joseph Beuys urodził się w Krefeld. Dzieciństwo spędził w Kleve, znajdującym się przy granicy niemiecko-holenderskiej. Na obszarze tym ciągle żywa była tradycja celtycka, która miała silny wpływ na Beuysa i której wątki często napotykamy w jego dziełach.W latach 1947–1952 Beuys studiował rzeźbę w Kunstakademie w Düsseldorfie. Jego spuścizna artystyczna jest dość hermetyczna dla widza, który nie zna jego idei. Dla samego artysty ważny był nie tyle obiekt, który stworzył, ile myśl, która do powstania tego obiektu doprowadziła. Obiekty traktowane były jako nośniki myśli (Vehicle Art). Beuys opatrywał swe dzieła objaśnieniami,...