Joseph Beuys

Polentransport I-XIII / Transport do Polski I-XIII

Udostępnij:
Datowanie: 1981
Technika: rysunek
Materiały: papier, płyta pilśniowa, ołówek, karton
Rozmiar:wys. 34 cm, szer. 25 cm (ok.)
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 1981
Numer inwentarzowy: MS/SN/B/3/1-13

Opis dzieła

„Europę Zachodnią, Środkową i Wschodnią należy widzieć jako jedną organiczną i niepodzielną jedność. Wychodząc od mojego pojęcia sztuki, staram się uzasadnić to teoretycznie i rozszerzyć jako nową estetykę” – miał w Łodzi powiedzieć Beuys, podczas spotkania w 1981 r. Transport jego dorobku artystycznego do Polski miał wyrażać tę jedność, przekraczając jednocześnie sztuczne bariery dzielące Europę. Trzynaście kartek (fot.: XIII) z notatkami i rysunkami Beuysa, dotyczącymi przekazania daru dla Muzeum Sztuki w Łodzi to unikatowy spis prac, zapiski stanowiące punkty odniesienia dla twórczości artysty, jak choćby słynne równanie „Kunst=Kapital” [Sztuka=Kapitał].

Karol Jóźwiak (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 152).

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Joseph Beuys. Polentransport 1981
Joseph Beuys - Tadeusz Kantor: Memory
Joseph Beuys. Polentransport 1981 [1989-03-03-1989-03-31]

Bibliografia

Jaromir Jedliński, Joseph Beuys. "Polentransport 1981", rozdz.: il. cz. - b. część 9, 11, 13, Budapest : Budapest Galeria Kiallitoterme, s. poz. kat. 121-133.,Anna Saciuk-Gąsowska, Krzysztof Jurecki, Joseph Beuys. Obrzeża Europy, rozdz.: il. barwna s. 9,

Joseph Beuys
Joseph Beuys

Joseph Beuys urodził się w Krefeld. Dzieciństwo spędził w Kleve, znajdującym się przy granicy niemiecko-holenderskiej. Na obszarze tym ciągle żywa była tradycja celtycka, która miała silny wpływ na Beuysa i której wątki często napotykamy w jego dziełach.W latach 1947–1952 Beuys studiował rzeźbę w Kunstakademie w Düsseldorfie. Jego spuścizna artystyczna jest dość hermetyczna dla widza, który nie zna jego idei. Dla samego artysty ważny był nie tyle obiekt, który stworzył, ile myśl, która do powstania tego obiektu doprowadziła. Obiekty traktowane były jako nośniki myśli (Vehicle Art). Beuys opatrywał swe dzieła objaśnieniami,...