Teresa Pągowska

Monochromat IV

Udostępnij:
Datowanie: 1974
Technika: malarstwo akrylowe
Materiały: farba akrylowa, płótno
Rozmiar:wys. 160 cm, szer. 150 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 09.10.1975
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1103
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Teresa Pągowska 1926-2007 [2022-10-21-2023-01-08]
ekspozycja dzieł Teresy Pągowskiej [2018-05-07-2018-06-29]

Teresa Pągowska