Suzan Swale

And the ones that mother gives you don't do anything at all / Te [tabletki], które daje ci matka, wcale nie działają

Udostępnij:
Datowanie: przed 1975
Technika: asamblaż, kolaż, malarstwo
Materiały: fotografia, gazeta, tworzywo sztuczne, drewno, płótno, farba
Rozmiar:wys. 71 cm, szer. 71,5 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 20.11.1975
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1328

Opis dzieła

Asamblaż zderza obrazy dzieciństwa – lalki o dziecięcych rysach – z przedstawieniami destrukcji. Rozczłonkowane i zniszczone lalki artystka zestawiła z fiolkami po tabletkach. Praca sugestywnie oddaje degenerację ciała i psychiki osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Na narkotyki wskazuje tytuł: „Te [tabletki], które daje ci matka, wcale nie działają”, pochodzący ze słynnej piosenki „White Rabbit” Jefferson Airplane.

Audiodeskrypcja

Układ niemal kwadratowy. Kompozycja złożona z wielu elementów, m.in. fotografii. gazet, tworzyw sztucznych, drewna, płótna, farb. Od góry na całej długości obrazu nałożona jest wąska deska. Na niej czarnymi literami zapisano tytuł. Nad deską na srebrnej folii przytwierdzone od lewej trzy zniszczone główki lalek, po prawej opakowania po lekarstwach. Pod deską, w dolnej partii po lewej stronie farbą olejną namalowane jest wnętrze pokoju z biurkiem. W nim na pierwszym planie widać dwie rączki lalek. Cały obraz olejny obwiedziony jest wąskim białym paskiem. W lewym dolnym rogu znajduje się kompozycja złożona z fotografii lalek, wycinków gazet i tekstów. W tle kolor zielony.

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Atlas nowoczesności. Ćwiczenia (II EDYCJA) [2021-10-01-2026-10-01]

Suzan Swale
Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także