Suzan Swale

And the ones that mother gives you don't do anything at all / Te [tabletki], które daje ci matka, wcale nie działają

Udostępnij:
Datowanie: przed 1975
Technika: asamblaż, kolaż, malarstwo
Materiały: fotografia, gazeta, tworzywo sztuczne, drewno, płótno, farba
Rozmiar:wys. 71 cm, szer. 71,5 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 20.11.1975
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1328

Opis dzieła

Asamblaż zderza obrazy dzieciństwa – lalki o dziecięcych rysach – z przedstawieniami destrukcji. Rozczłonkowane i zniszczone lalki artystka zestawiła z fiolkami po tabletkach. Praca sugestywnie oddaje degenerację ciała i psychiki osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Na narkotyki wskazuje tytuł: „Te [tabletki], które daje ci matka, wcale nie działają”, pochodzący ze słynnej piosenki „White Rabbit” Jefferson Airplane.

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Atlas nowoczesności. Ćwiczenia (II EDYCJA) [2021-10-01-2026-10-01]

Suzan Swale