Joseph Beuys, Andy Warhol

Andy Warhol. Für die Grünen / Dla Zielonych

Udostępnij:
Datowanie: n.d.
Technika: offset
Materiały: papier, farba graficzna
Rozmiar:wys. 108 cm, szer. 78 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 18.08.1981
Numer inwentarzowy: MS/SN/B/214

Opis dzieła

Beuys był jednym z członków-współzałożycieli niemieckiej Partii Zielonych (Die Grünen) i aktywnie uczestniczył w jej kampaniach. Z jej ramienia zasiadał w Parlamencie Europejskim w 1979 r. i kandydował do Bundestagu w 1983 r. Zaangażowanie Beuysa było praktykowaniem jest postulatów łączenia działalności artystycznej z życiem. Na plakacie "Człowieku… " artyście towarzyszy synek, Wenzel. Na drugim – Zielonych popiera Andy Walhol, amerykański pop-artysta. Oba sugerują, że świat sztuki jest za Zielonymi.

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Atlas nowoczesności. Ćwiczenia (II EDYCJA) [2021-10-01-2026-10-01]

Joseph Beuys
Joseph Beuys

Joseph Beuys urodził się w Krefeld. Dzieciństwo spędził w Kleve, znajdującym się przy granicy niemiecko-holenderskiej. Na obszarze tym ciągle żywa była tradycja celtycka, która miała silny wpływ na Beuysa i której wątki często napotykamy w jego dziełach.W latach 1947–1952 Beuys studiował rzeźbę w Kunstakademie w Düsseldorfie. Jego spuścizna artystyczna jest dość hermetyczna dla widza, który nie zna jego idei. Dla samego artysty ważny był nie tyle obiekt, który stworzył, ile myśl, która do powstania tego obiektu doprowadziła. Obiekty traktowane były jako nośniki myśli (Vehicle Art). Beuys opatrywał swe dzieła objaśnieniami,...

Andy Warhol