Janusz Bąkowski

Stare Miasto

Udostępnij:
Datowanie: 1973 r.
Technika: fotografia czarno-biała
Materiały: papier fotograficzny, płótno
Rozmiar:wys. 55,5 cm, szer. 55,5 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 15.12.1981
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/880/2
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Czuła uwaga. Urszula Czartoryska wobec fotografii [2021-05-28-2021-09-05]

Janusz Bąkowski

Był twórcą wszechstronnym. Zajmował się fotografią, grafiką, malarstwem i rzeźbą, eksperymentował z wideo. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików - walnie przyczynił się do powstania Małej Galerii ZPAF w Warszawie pierwszą wystawą zaprezentowaną w październiku 1977 roku w galerii była właśnie ekspozycja Bąkowskiego. Jako artysta był samoukiem. Przed 1939 pracował w zawodzie wyuczonym, był elektrykiem. W latach 1944-45 więzień obozu koncentracyjnego w Mauthausen, gdzie osadzony był też Zbigniew Dłubak, wieloletni przyjaciel, z którym dzielił się artystycznymi doświadczeniami. Po wojnie wrócił do Warszawy. Zajmując się...