Witold Romer

Martwy świerk

Udostępnij:
Datowanie: przed 1930
Technika: przetłok bromolejowy
Materiały: papier, tektura
Rozmiar:z passe-partout: wys. 51 cm, szer. 39,5 cm; bez passe-partout: wys. 49,5 cm, szer. 38,5 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 06.09.1982
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/927
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Witold Romer

Witold Romer był jednym z czołowych twórców eksperymentujących w technice fotografii w kręgu polskiej fotografii artystycznej okresu międzywojennego. Pochodził z Lwowa, był synem wybitnego polskiego geografa Eugeniusza Romera. Uczył się fotografii, którą zajmował się już w latach 20., i ukończył studia na Wydziale Chemii Technicznej Politechniki Lwowskiej. _x000D_ W latach 30. prowadził na Politechnice Lwowskiej Zakład Fotografii, a po drugiej wojnie światowej był profesorem Katedry Fotomechaniki Politechniki Wrocławskiej. Początkowo eksperymentował z artystycznymi technikami fotograficznymi stosowanymi przez piktorialistów, używając...