Jarosław Kozłowski

Ćwiczenie z semiotyki

Udostępnij:
Datowanie: 1977 r.
Technika: fotografia
Materiały: papier fotograficzny, farba graficzna, papier
Rozmiar:wys. 14 cm, szer. 14,5 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 26.06.1979
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/365
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Czuła uwaga. Urszula Czartoryska wobec fotografii [2021-05-28-2021-09-05]

Jarosław Kozłowski

Autor instalacji, obiektów, rysunków, książek artystycznych, i performance'ów. Jest jednym z najważniejszych przedstawicieli sztuki konceptualnej w Polsce. W latach 1963-1969 studiował na Wydziale Malarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). W 1967 roku został wykładowcą macierzystej uczelni. Uczył rysunku i malarstwa. W latach 1981-1987 był jej rektorem. Był również profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także wykładowcą Statens Kunstakademi w Oslo (1993-1997) i Rijksakademie van Beeldende Kunsten w Amsterdamie (1996-2004). Od 1972 roku do 1990 prowadził...