Jarosław Kozłowski

Jarosław Kozłowski

28.01.1945

Autor instalacji, obiektów, rysunków, książek artystycznych, i performance'ów. Jest jednym z najważniejszych przedstawicieli sztuki konceptualnej w Polsce. W latach 1963-1969 studiował na Wydziale Malarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). W 1967 roku został wykładowcą macierzystej uczelni. Uczył rysunku i malarstwa. W latach 1981-1987 był jej rektorem. Był również profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także wykładowcą Statens Kunstakademi w Oslo (1993-1997) i Rijksakademie van Beeldende Kunsten w Amsterdamie (1996-2004). Od 1972 roku do 1990 prowadził Galerię Akumulatory 2 w Poznaniu, w której prezentowana była twórczość polskich i zagranicznych artystów awangardowych. Formą jej kontynuacji jest założona w 2019 roku Galeria Archiwum Idei. W latach 1991-1993 był kuratorem programu galerii i kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. W 2006 roku Jarosław Kozłowski reprezentował Polskę na Biennale w Sao Paulo.

Twórczość Jarosława Kozłowskiego wywodzi się z konceptualizmu. Swoją pracę traktuje jako narzędzie poznania podejmując krytyczno-analityczny namysł nad sztuką i jej wiarygodnością. W swoich działaniach odwołuje się do filozofii języka, logiki, semantyki i semiologii. Jego prace z lat 70. mają charakter czysto lingwistyczny, przekłada w nich zasady rządzące zdaniami logicznymi na rzeczywistość i odwrotnie. W latach 90. Kozłowski stworzył termin „trzeci krąg”, w którym miałyby się zawierać zarówno elementy pierwszego – rzeczywistości i drugiego – sztuki, pozbawione kontekstu i wzajemnych zapożyczeń. Zgodnie z tym założeniem artysta może w swojej twórczości stosować dowolne materiały i metody. Od 1993 roku Kozłowski odnosi się w swojej pracy do tej właśnie koncepcji. Posługując się przedmiotami gotowymi, przeważnie codziennego użytku, bada zachodzące między nimi relacje. Od końca lat 90. podejmuje w swoich pracach także refleksję nad współczesnym światem i bieżącymi wydarzeniami.

 

Dorota Stolarska-Kultys

Dzieła