Teresa Miszkin

Alienacje VII

Udostępnij:
Datowanie: 1977
Technika: malarstwo akrylowe, malarstwo olejne
Materiały: farba olejna, płótno, farba akrylowa
Rozmiar:wys. 140 cm, szer. 200 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 14.12.1977
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1455
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Polski mężczyzna 1910-2010 [2023-05-23-2023-10-15]
OdłożONE na potem z cyklu SKONTRUM [2024-01-31-2024-04-21]
Obraz życia. Polska sztuka przedstawiająca 1946-2006

Teresa Miszkin