Ewa Zawadzka

Zapis II

Udostępnij:
Datowanie: 1978
Technika: rysunek
Materiały: papier, ołówek
Rozmiar:wys. 87 cm, szer. 67 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 05.12.1984
Numer inwentarzowy: MS/SN/RYS/1268
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Ewa Zawadzka

Graficzka, rysowniczka, malarka i fotografka. W latach 1971-1976 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom uzyskała w pracowni Grafiki Warsztatowej u prof. Andrzeja Pietscha. W 1986 roku rozpoczęła pracę na Wydziale Artystycznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Prowadziła również pracownię Grafiki w nieistniejącej już Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. W 1999 roku otrzymała tytuł profesora zwyczajnego. Obecnie prowadzi Pracownię Działań Multigraficznych na Wydziale Intermediów i Scenografii w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Była członkiem rady programowej Międzynarodowego...