Ewa Zawadzka

Ewa Zawadzka

1950

Graficzka, rysowniczka, malarka i fotografka. W latach 1971-1976 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom uzyskała w pracowni Grafiki Warsztatowej u prof. Andrzeja Pietscha. W 1986 roku rozpoczęła pracę na Wydziale Artystycznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Prowadziła również pracownię Grafiki w nieistniejącej już Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. W 1999 roku otrzymała tytuł profesora zwyczajnego. Obecnie prowadzi Pracownię Działań Multigraficznych na Wydziale Intermediów i Scenografii w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Była członkiem rady programowej Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie, kuratorem Triennale Grafiki Polskiej oraz polskim kuratorem na biennale grafiki w Ljublanie i Miscolcu.

W swoich poszukiwaniach twórczych Ewa Zawadzka penetruje pejzaż postindustrialny prowincjonalnych blokowisk i osiedli. Interesuje ją rozpad i destrukcja, których fotograficzna dokumentacja stanowi punkt wyjścia dla dalszej pracy nad grafikami i rysunkami. W początkowej fazie twórczości prace artystki charakteryzował realizm, z czasem formy stały się bardziej wyabstrahowane tworząc harmonijne i uporządkowane układy. Od samego początku ważne miejsce w twórczości artystki zajmowało światło i cień, którymi posługuje się do dziś by podkreślać relacje między poszczególnymi elementami kompozycji. W 2002 roku niemalże całkowicie poświeciła się malarstwu. Wielkoformatowe kompozycje podkreślają monumentalność form i umożliwiają budowanie struktur. Od 2012 roku, artystka posługuje się również fotografią jako autonomiczną formą wypowiedzi. 

 

Dorota Stolarska-Kultys

Dzieła