Tomasz Zawadzki

12.04.2002

Udostępnij:
Datowanie: 2002
Technika: malarstwo akrylowe
Materiały: płótno, deska, drewno, farba akrylowa
Rozmiar:wys. 27 cm, szer. 41,5 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 28.10.2004
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1978

Opis dzieła

Jeden z czterech obrazów powstałych na przestrzeni lat 2000 – 2002 tworzących serię małych, monochromatycznych etiud malarskich. Malowane grubo kładzioną warstwą farby akrylowej abstrakcyjne kompozycje przypominają pakunek „zamknięty" szerokim pasem w innej tonacji. W zależności od pracy, przechodzi on przez całość płótna lub wychodząc z jednej strony nie dochodzi do przeciwnej krawędzi. Istotną rolę w kompozycjach odgrywa ziarnista, pobrużdżona, lekko marszcząca się faktura rozlewającej się poza brzegi płótna farby. Tworzy ona nieregularną krawędź obrazu, która wraz z innymi elementami kompozycji czyni z niego obiekt trójwymiarowy. Artysta ujawniając zawarty w nim potencjał przestrzenny, zaprzecza do pewnego stopnia tradycyjnemu pojmowaniu dzieła malarskiego jako płaszczyzny. W twórczości Tomasza Zawadzkiego naczelne miejsce zajmują kolor, materia i światło. To za ich pomocą artysta buduje obrazy i analizuje zawartą w nich potencjalność. Światło wydobywa z tła układy figur, a zdecydowany kolor i mocna faktura oddziałują na odbiorcę w sposób sensualny. Pozbawione elementów przedstawiających, radykalnie uproszczone kompozycje odwołują się do zmysłów, a obraz staje się tu znakiem samego siebie, jest samowystarczalny. W swoich pracach artysta z jednej strony wchodzi w dialog z redukcją form i barw znaną z neoplastycyzmu czy też tradycji konstruktywizmu odrzucającego iluzję, głębię formy, ekspresję i symbole. Z drugiej z kolei inspiruje się malarstwem materii i gestu, stosując szerokie płaszczyzny jednolitego koloru i proste geometryczne kształty. Mimo syntetycznej formy prace Zawadzkiego nasycone są energią i ekspresją, wyrażają emocje, a zastosowane uproszczenia poszerzają wyobraźnię odbiorcy. Stanowią także studia nad środkami malarskiego wyrazu i kolorem. Artysta poświęca jednej barwie całe cykle, tytułując poszczególne prace datami dni, w których powstały. Barwa zielona pojawia się w jego pracach wyjątkowo często, szczególnie od końca lat 90. XX wieku.

Dorota Stolarska-Kultys

Opis prosty

Cztery prezentowane obrazy powstały w latach 2000 – 2002. Tworzą jedną serię. Zostały namalowane grubą warstwą zielonej farby. Pokrywają je bruzdy i pory. Faktura jest nierówna nawet na krawędziach. Nie są to typowe obrazy. Bardziej przypominają pakunek. Jest on „zamknięty” szerokim pasem w innym odcieniu zieleni. W zależności od pracy przechodzi przez całość lub kawałek. Obrazy nic nie przedstawiają. Artysta posługuje się tu tylko kolorem, formą i światłem. Ich faktura pobudza wyobraźnię.

Dorota Stolarska-Kultys

Opis dla osób ze spektrum autyzmu

Tomasz Zawadzki jest malarzem. Namalował dużo obrazów abstrakcyjnych. Obrazy abstrakcyjne nie pokazują rzeczywistości. Pokazują jedynie kolory i kształty położone obok siebie. Obrazy Zawadzkiego są prostokątne. Mają kolor zielony. Są wypukłe. Malarz przykleił do płótna różne kawałki materiału. Tworzą linie, pasy, prostokąty i kwadraty. Każdy element obrazu został pomalowany na kolor zielony.

Maciej Cholewiński, konsultacja ekspercka: Aleksandra Oszczęda.

Audiodeskrypcja

Autor: Tomasz Zawadzki

Tytuł: „25.12.2000”, „12.04.2002”, „28.02.2002”, „10.04.2001”

Wymiary: wysokość 27 cm, szerokość 40 cm – 41,5 cm

Technika: malarstwo akrylowe na płótnie

Rok powstania: prace z lat 2000 – 2001

Cykl prac Tomasza Zawadzkiego to poziome prostokątne obrazy pomalowane grubo nakładaną, strukturalną farbą w różnych odcieniach zieleni. Tworzą uporządkowany układ elementów, przez  środek których przechodzi poziomo szeroki pasek tkaniny. Wysokość taśmy to około 15 centymetrów. Sekwencja jest następująca:

1. Pierwszy obraz: lewa część obrazu jest pusta, pozioma taśma zaczyna się  mniej więcej w połowie kompozycji;

2. Drugi obraz: przez cały obraz przebiega taśma;

3.Trzeci obraz: w centrum kompozycji nakładają się na siebie dwie taśmy – ta biegnąca od lewej krawędzi znika pod, nakładającą się na nią, taśmą z prawej strony;

4. Czwarty obraz: taśma biegnie od lewej krawędzi i za połową pracy jest ucięta.

Zieleń tła nieznacznie różni się od zieleni taśmy. Taśma jest nieco jaśniejsza i cieplejsza, podczas gdy tło jest chłodną głęboką, ciemną zielenią.

Agnieszka Wojciechowska -Sej, konsultacja ekspercka: Magdalena Rutkowska.          

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Tomasz Zawadzki