Realizacje video

Udostępnij:
autor: Józef Robakowski
tytuł: Realizacje video
adres wydawniczy: Łódź
rok powstania: 1977
rodzaj dokumentu: druk ulotny
adnotacja: Druk – odbitka kserograficzna zawiera spis filmów wideo zrealizowanych przez Józefa Robakowskiego w latach 1975 - 1977. Są to krótkie realizacje o eksperymentalnym charakterze, analizujące materię języka filmowego, kontestujące tradycyjne kino skupione na opowiadaniu historie w literacki sposób.
sygnatura:

OpisProjekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN


Elementy powiązane - obiekty
Elementy powiązane - dzieła