Życiorys

Udostępnij:
autor: Józef Robakowski
tytuł: Życiorys
adres wydawniczy: Łódź
rok powstania: 1978 (przed)
rodzaj dokumentu: maszynopis
adnotacja: 5 kart, nlb : mszp.; 29,7 x 20,2 cm
sygnatura:

Opis

W życiorysie napisanym przez Józefa Robakowskiego znajduje się m.in. lista aktywności twórczych artysty z lat 1959-1979. Zawiera spis wystaw i realizacji, interwencji i spektakli artystycznych, publikacji, wypowiedzi teoretycznych i wydawnictw własnych. Osobny rozdział stanowi spis wydarzeń artystycznych z udziałem grupy Warsztat Formy Filmowej, której artysta był członkiem.

Maciej Cholewiński


Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN


Elementy powiązane - obiekty
Elementy powiązane - dzieła