Opowiem wam o palcach...

Udostępnij:
autor: Józef Robakowski
tytuł: Opowiem wam o palcach...
adres wydawniczy: Łódź
rok powstania: 1983
rodzaj dokumentu: książka artystyczna
adnotacja: 9 kart, nlb. : mszp., zwiera stemple i odręczne rysunki ; 21,5 x 30,5 cm.
sygnatura:

Opis

Praca powstała w 1983 roku i jest typowym przykładem ówcześnie wydawanych, niezależny publikacji. Autorzy wykonywali je metodą chałupniczą, w najwyżej kilkudziesięciu egzemplarzach poza oficjalnym obiegiem wydawniczym, co mogło budzić podejrzenia władz co do legalności zamieszczanych treści. Tu, zamiast potencjalnie niebezpiecznych (bo nie skontrolowanych informacji) czytelnik otrzymuje groteskową opowieść o palcach artysty, posiadających właściwości, funkcje, a nawet wspomnienia. 

Maciej Cholewiński


Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN


Elementy powiązane - obiekty
Elementy powiązane - dzieła