Realizacje filmowe

Udostępnij:
autor: Józef Robakowski
tytuł: Realizacje filmowe
adres wydawniczy: Łódź
rok powstania: 1977
rodzaj dokumentu: druk ulotny
adnotacja: Druk – odbitka kserograficzna zawiera spis filmów zrealizowanych przez Józefa Robakowskiego w latach 1970 - 1977.
sygnatura:

Opis

Wszechstronna twórczość Józefa Robakowskiego łączy w sobie teorię i praktykę. Robakowski jest twórcą dziesiątków tekstów poświęconych twórczości artystycznej, z których bodaj najważniejszym tematem jest refleksja nad istotą i właściwościami obrazu – fotografii czy tego, co oglądamy na ekranach. Artysta bada czym jest film, co go w istocie tworzy, jakie funkcje w obrazie filmowym (czy fotografii) pełni światło, kompozycja, anegdota, idea. Punktem wyjścia była oczywiście fotografia, jako rezultat „współpracy” człowieka, czyli twórcy z całym szeregiem zjawisk fizyczno-optyczno-chemicznych oraz technologią (aparat fotograficzny, kamera). Następnym logicznym krokiem jaki musiał wykonać artysta było oczywiście zainteresowanie się obrazem ruchomym, czyli filmem, w którym dodatkowo można wykorzystać dźwięk i słowo. Początkowo filmy powstawały na taśmie filmowej, później wraz z rozwojem technologii Robakowski zainteresował się wideo. Swoją twórczość regularnie prezentował podczas licznych pokazów organizowanych przez kina, galerie, kluby filmowe. Prace filmowe Robakowskiego są zazwyczaj krótkimi, liczącymi  kilka minut realizacjami o eksperymentalnym charakterze, analizującymi materię języka filmowego, kontestujące tradycyjne kino skupione na opowiadaniu historie w literacki sposób.

Maciej Cholewiński


Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN


Elementy powiązane - obiekty
Elementy powiązane - dzieła