Przestrzeń pola fotograficznego

Udostępnij:
autor: Józef Robakowski
tytuł: Przestrzeń pola fotograficznego
adres wydawniczy: Łódź
rok powstania: 1970 (po)
rodzaj dokumentu: fotografia
adnotacja: Zbiór składa się z pięciu fotografii cz.-b.
sygnatura:

Opis

Praca sumuje przemyślenia artysty na temat przestrzeni, w jakiej rozgrywa się fotografia. Dane techniczne, wykresy, a w końcu i fotografie ilustracyjne dają w całości efekt mini rozprawy naukowej objaśniającej jeden z aspektów powstawania dzieła sztuki, w tym przypadku fotografii, a finalnie również filmu. Było to typowe działanie dla twórców Warsztatu Formy Filmowej, w którym działali skłaniających się ku eksperymentom studenci i wykładowcy łódzkiej Szkoły Filmowej.

Maciej Cholewiński


Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN


Elementy powiązane - obiekty
Elementy powiązane - dzieła