Joseph Beuys

Paski z domu szamana

Udostępnij:
Datowanie: 1980
Technika: offset
Materiały: papier kredowy, farba graficzna
Rozmiar:wys. 72,5 cm, szer. 50,0 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 18.08.1981
Numer inwentarzowy: MS/SN/B/176/1

Opis dzieła

Portrety Josepha Beuysa pokazują fizyczny obraz człowieka, dla którego materiał i sens działań artystycznych wyznaczają osobiste doświadczenie i zaangażowanie. Przykładem takiej pracy jest akcja I like America and America likes me (1974).

Beuys odwiedził Stany Zjednoczone nie postawiwszy kroku na amerykańskiej ziemi – prosto z lotniska został przewieziony do galerii René Blocka we wschodnim Broadway’u. Przez kolejne trzy dni owinięty w filcowy koc, podparty o laskę, spędzał czas twarzą w twarz z dzikim kojotem, wykonując od czasu do czasu gesty o symbolicznym charakterze.

Beuys uznał siebie za szamana mającego kontakt z ukrytą, duchową energią. „Poza językiem jako werbalizacją leży świat dźwięków i bodźców, język odgłosów pierwotnych, bez treści semantycznych, pełen zaś zupełnie innych poziomów informacji – pisał – Każda forma życia posługuje się językiem, niewykorzystanym i niesłyszanym”.

Anna Nawrot/Magdalena Ziółkowska (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 554-555).

Joseph Beuys
Joseph Beuys

Joseph Beuys urodził się w Krefeld. Dzieciństwo spędził w Kleve, znajdującym się przy granicy niemiecko-holenderskiej. Na obszarze tym ciągle żywa była tradycja celtycka, która miała silny wpływ na Beuysa i której wątki często napotykamy w jego dziełach.W latach 1947–1952 Beuys studiował rzeźbę w Kunstakademie w Düsseldorfie. Jego spuścizna artystyczna jest dość hermetyczna dla widza, który nie zna jego idei. Dla samego artysty ważny był nie tyle obiekt, który stworzył, ile myśl, która do powstania tego obiektu doprowadziła. Obiekty traktowane były jako nośniki myśli (Vehicle Art). Beuys opatrywał swe dzieła objaśnieniami,...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji
Zobacz także