Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Sophie Taeuber-Arp

Kompozycja

Udostępnij:
Datowanie: 1930 r.
Technika: malarstwo olejne
Materiały:płótno, farby olejne
Rozmiar:szerokość: 42 cm, wysokość: 52 cm, szerokość z rama: 45,5 cm, wysokość z rama: 54,5 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 14.08.1931
Numer inwentarzowy:MS/SN/M/28
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie

Opis dzieła

Opis dedykowany osobom ze spektrum autyzmu

Opis dzieła:
● to obraz, namalowany farbami olejnymi na płótnie;
● jest to obraz abstrakcyjny → nie przedstawia rzeczy, roślin, zwierząt ani ludzi;
● składa się z figur geometrycznych; są to::
- 32 kółka, różnej wielkości,
- małe kwadraty
● największe kółka znajdują się na środku
● niektóre figury stykają się ze sobą
● figury są w kolorach: szarym, białym, czarnym, czerwonym, niebieskim;

● tło obrazu jest szare. 

Autor skryptu: Małgorzata Wiktorko


Opis dedykowany osobom słabo słyszącym i niesłyszącym

Szwajcarska artystka, zajmowała się malarstwem, rzeźbą oraz tańcem. Jest jedną z głównych przedstawicieli abstrakcji geometrycznej XX wieku. Wykładała projektowanie tkanin w Akademii Sztuk Stosowanych w Zurychu. Poślubiła dadaistę Jeana Arpa, z którym stworzyła również duet artystyczny.

Sophie Taeuber-Arp w 1930 roku namalowała obraz Kompozycja. Praca ta należy do nurtu abstrakcji geometrycznej. Na płótnie artystka namalowała figury geometryczne: koła i kwadraty. Zostały one zakomponowane w pionie, pasowo (Koła i kwadraty artystka namalowała od góry do dołu płótna. Takie same figury geometryczne namalowane są jedne pod drugimi). Poszczególne elementy sprawiają wrażenie jakby spadały z powierzchni płótna. Gdyby domalować kolejne figury geometryczne, to zabrakłoby płótna, kolejne koła i kwadraty wyszłyby poza ramę obrazu. Figury geometryczne są skontrastowane pomiędzy sobą pod względem koloru, wielkości i wypełnienia lub jego braku. Koła i kwadraty są pomalowane na biało, czarno, czerwono. Koła wydają się być bardziej dynamiczne niż kwadraty. Tylko jedno koło ma kolor niebieski. Wszystkie elementy zostały umieszczone na płótnie w kolorze neutralnej szarości. Artystka podarowała swój obraz do Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej Muzeum Sztuki w Łodzi.

Autor skryptu: Maja Pawlikowska


Kompozycja ustawiona jest w pionie. Spoczywa na szarym, jednostajnym tle. Widać blisko trzydzieści figur – kwadratów, prostokątów i kół, które łączą się ze sobą w większe całości, niekiedy o zróżnicowanych kolorach. Jest czerwień, dużo bieli i dla kontrastu czerń i tylko jeden maleńki niebieski element. Formy koliste wydają się być mało stabilne, te oparte na kątach prostych wręcz przeciwnie: są statyczne, nieporuszone, niewzruszone. Każdy obraz abstrakcyjny jest ćwiczeniem wyobraźni. Kiedy umysł spotyka nieznane usiłuje przyporządkować je do rzeczy, które już zna, widział, rozpoznaje. Kierunek opowiadanej przez artystkę historii płynie z góry do dołu. Jest jak ilustracja newtonowskiego prawa ciążenia.

Maciej Cholewiński (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 322).

Sophie Taeuber-Arp

Od połowy drugiej dekady XX wieku artystka związana była z ruchem dada w Zürichu, gdzie poznała swojego późniejszego męża – Hansa Arpa. W tym czasie, odróżniając się od dadaizmu, zaczęła wykonywać pierwsze prace abstrakcyjne i geometryczne. Sztukę geometryczną realizowała nie tylko w malarstwie, ale również w rzeźbie i w rzemiośle artystycznym, m.in. w tkaninie, której uczyła w Szkole Rzemiosł Artystycznych w Zürichu (1916–29). Wraz z Arpem i Theo van Doesburgiem zrealizowała w latach 1926–28 jeden z ważniejszych awangardowych projektów epoki – dziś już nieistniejącą kafeterię Aubette w Strasburgu. Jako członkini grup Cercle...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także